Massage

旅をしなければ、飲めない酒がある。
探さなければ、見つからない酒がある。
旅が、宝探しになる。
日本人の「心からのおもてなし」に
出会える場所に旅酒はあります。

May alak na hindi magawang uminom kung hindi ko gawin ang isang biyahe.

May mga alak na kung saan ay hindi natagpuan kung hindi ako hanapin ito.

Ang isang paglalakbay ay nagiging ang kayamanan.

May ay ang TABI-alang-alang
sa lugar na maaaring matagpuan Japanese “sincere hospitality”.