旅酒を飲める店・購入できる店

May alak na hindi magawang uminom kung hindi ko gawin ang isang biyahe.

May mga alak na kung saan ay hindi natagpuan kung hindi ako hanapin ito.

Ang isang paglalakbay ay nagiging ang kayamanan.

May ay ang TABI-alang-alang
sa lugar na maaaring matagpuan Japanese “sincere hospitality”.