Massage

旅をしなければ、飲めない酒がある。
探さなければ、見つからない酒がある。
旅が、宝探しになる。
日本人の「心からのおもてなし」に
出会える場所に旅酒はあります。

Có rượu không để có thể uống nếu tôi không làm một chuyến đi.

Có rượu mà không tìm thấy nếu tôi không tìm nó.

Một chuyến đi trở nên săn kho báu.

Có những LẠNH TABI-vì lợi ích
ở nơi có thể đi qua Nhật Bản “hiếu khách chân thành”.